ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM

1 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbył się Finał Powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym.

Celem Olimpiady było:
• popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej,
• przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy zagrożeń cywilnych,
• kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
• kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

W Olimpiadzie udział wzięły dwuosobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe Powiatu Braniewskiego. Każdy z uczestników pisał test oddzielnie, za każdą prawidłową odpowiedź uzyskał 1 punkt, następnie drużyny zmagały się z zadaniami teoretyczno – praktycznymi. Suma zdobytych punktów przez drużynę we wszystkich konkurencjach decydowała o klasyfikacji końcowej i zajętych miejscach.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizujących drużyn czuwał Przewodniczący Zespołu Sędziowskiego Jerzy Chełchowski wraz z przedstawicielami z:
– Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie,
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie,
– Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Braniewie,
– 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie,
– Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Po pasjonującej rywalizacji zwycięzcami tegorocznej Olimpiady została drużyna Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie w składzie: Jakub Fit, Piotr Gawdzik;
II miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie w składzie: Wiktoria Górecka, Julia Witczak;
III miejsce zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie w składzie: Roman Bagiński, Michał Popiel.

Starosta Braniewski Karol Motyka pucharami i dyplomami nagrodził rywalizujące drużyny, a wszystkich uczestników nagrodami indywidualnymi.
Starosta podziękował również Członkom Komisji za pomoc w realizacji Olimpiady.

Zwycięska drużyna z ZSB w Braniewie będzie reprezentować Powiat Braniewski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 24 marca 2023 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Gratulujemy!

Galeria