FESTIWAL PIOSENKI ROZDZIAWA

Dnia 11 czerwca 2017 r. w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XXV Jubileuszowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „Rozdziawa”. W festiwalu udział wzięło ponad 100 zuchów i harcerzy z terenu Powiatu Braniewskiego.

Nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymały: statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Wicestarosta Artur Mieczaniec.

Festiwal został dofinansowany ze środków Powiatu Braniewskiego w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Związkiem Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo ZHP na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.