GRYPA PTAKÓW

W związku ze stwierdzanymi w ostatnim czasie ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków z gatunku mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie zwraca się z prośbą o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie, ul. Żeromskiego 22, 14-500 Braniewo, tel. 552432065 faktu znalezienia zwłok dzikich ptaków z gatunku mewa śmieszka oraz innych gatunków docelowych wymienionych w załączonym wykazie, a wrażliwych na zakażenie wirusem grypy ptaków. Umożliwi to wykluczenie lub potwierdzenie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich i podjęcie odpowiednich działań na terenie Powiatu Braniewskiego.

Przez Polskę przetacza się fala grypy ptaków masowo zabijająca mewy. Jest to związane z sezonową migracją ptaków z gatunku mewa śmieszka, przemieszczających się aktualnie z duża intensywnością przez terytorium Polski z południowej Francji i Hiszpanii oraz z obszaru basenu Morza Śródziemnego w kierunku Europy Północnej. W naszym województwie aktualnie obserwujemy to zjawisko w powiecie giżyckim i w powiecie gołdapskim.

Wykaz gatunków dzikich ptaków.