I FORUM GOSPODARCZE SZLAKU ŚWIĘTEJ WARMII

5 września 2023 r. w Sile k. Tomaszkowa odbyło się I Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii z udziałem przedstawicieli samorządów – członków Stowarzyszenia, warmińskich przedsiębiorców i licznie przybyłych zaproszonych gości.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie w osobach Starosty Braniewskiego Karola Motyki, Naczelnika Wydziału Organizacji, Nadzoru, Inwestycji i Bezpieczeństwa Marka Siejka i pracownika promocji.

Tematem przewodnim spotkania była współpraca partnerska przedsiębiorstw lokalnych z samorządami w ramach projektu gospodarczego Szlak Świętej Warmii.

Powiat Braniewski zawsze wspiera inicjatywy służące dobru mieszkańców i inicjatywy sprzyjające rozwojowi lokalnemu. Starosta Braniewski Karol Motyka wyjaśnił, że jednym z celów działalności Stowarzyszenia jest przyciągnięcie jeszcze większej rzeszy turystów.

– Każda taka nasza inicjatywa Stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii ma na celu pokazanie, że tu jesteśmy, że Warmia jest ważna dla nas, mieszkańców. Nam potrzeba rozwoju, nowego impulsu – powiedział Starosta.

W trakcie spotkania odbyły się prelekcje i panele dyskusyjne. Samorządowcy i przedsiębiorcy wymieniali się doświadczeniami i wskazywali kierunki dalszego rozwoju. Zebrani podkreślali konieczność rozwoju m.in. turystyki pielgrzymkowej i zaznaczenie tożsamości krainy jaką jest Warmia.

Szlak Świętej Warmii to projekt realizowany przez 33 samorządy oraz licznych partnerów Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii. Jego głównymi celami są: aktywna promocja regionu w kraju i zagranicą oraz wspieranie lokalnego biznesu w obszarach powiązanych z turystyką.

Organizatorami I Warmińskiego Forum Gospodarczego był Powiat Olsztyński, Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii oraz Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej.

Galeria