II SPOTKANIE W SPRAWIE KLASTRÓW ENERGII

W dniu 25 lipca 2023 r. Starosta Braniewski Karol Motyka wraz z przedstawicielami samorządów z terenu Powiatu Braniewskiego uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym XOOG Klastry Energii P.S.A. Wojciechem Płachetką.
Klastry energii to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnienia gospodarki.