II WARMIŃSKO_MAZURSKIE DNI POLA W PIENIĘŻNIE

W dniu 27 czerwca 2022 r. w Pieniężnie odbyły się II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. przeprowadza 19 spotkań polowych z rolnikami

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński.

Celem organizacji II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Podczas wydarzenia rolnicy mogą porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia.

GALERIA