III POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

31 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, w której uczestniczyli również włodarze, Radni Powiatu Braniewskiego i zaproszeni goście.

W trakcie sesji wśród podejmowanych uchwał Radni podjęli uchwałę w sprawie organizacji turnieju sportowego o puchar Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego i w sprawie wyrażenia poparcia do Apelu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego zdrowia psychicznego młodzieży.

Obecny na posiedzeniu Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski – opiekun Młodzieżowej Rady podkreślił zaangażowanie młodzieży w rozwój naszej społeczności.
– Bardzo się cieszę, że nasza Młodzieżowa Rada tak prężnie, społecznie pracuje, pomysł organizacji turnieju sportowego świadczy o różnorodności inicjatyw młodych ludzi. Taka aktywność z pewnością motywuje do wspólnego działania, a zmagania sportowe uczą młodzież rywalizacji w duchu fair play – powiedział Wicestarosta Krzysztof Kowalski.

W trakcie posiedzenia głos zabierali radni i zaproszeni goście. Na zakończenie sesji Przewodniczący Młodzieżowej Rady przedstawił zakres zaplanowanych działań Rady na przyszłość oraz zachęcał wszystkich obecnych do wspólnego działania na rzecz mieszkańców Powiatu Braniewskiego.

Galeria zdjęć