III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o puchar Starosty Braniewskiego

III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o puchar Starosty Braniewskiego, to kolejne zadanie z zakresu kultury fizycznej, na które Zarząd Powiatu Braniewskiego udzielił dotacji celowej, w ramach otwartego konkursu ofert. Szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jest ważnym obszarem wsparcia zadań wychowawczych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Niesie z sobą wiele wartości. Wspomagania proces kształtowania postaw prospołecznych i wiary we własne siły. W działaniach zespołowych rozwija poczucie odpowiedzialności oraz koleżeńskiej współpracy. W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta. Stowarzyszenie reprezentowały Panie: Danuta Gergelewicz i Ewa Rosa-Gil.