INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczynamy nowy rok szkolny – 1 września 2022 r.

Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie i w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, Wicestarosta Krzysztof Kowalski i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk wzięli udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.

Uroczyste apele w szkołach rozpoczęto od hymnu państwowego. Następnie głos zabrali Dyrektorzy szkół, którzy przywitali zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli oraz rodziców. Szczególnie gorąco przywitano uczniów klas pierwszych, którzy podejmują naukę w nowych placówkach.

Pierwszy września wiąże się z bolesnym okresem w dziejach historii narodu polskiego, dlatego nawiązano do 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W trakcie akademii w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, Wicedyrektor Jolanta Wardzińska odebrała z rąk Wicestarosty Krzysztofa Kowalskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Łukasza Korneluka nagrodę Starosty Braniewskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej.

Apele były również okazją do wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół powodzenia w codziennej pracy.

Galeria zdjęć