INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny – 4 września 2023 r.

Wicestarosta Krzysztof Kowalski i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk wzięli udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Uroczysty apel w szkole rozpoczęto hymnem państwowym. W dalszej części głos zabrał Dyrektor, który przywitał zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli oraz rodziców. Szczególnie gorąco przywitano uczniów klas pierwszych, którzy podejmują naukę w nowej placówce.

W trakcie akademii Wicestarosta Krzysztof Kowalski i Przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Korneluk wręczyli Stypendium Starosty Braniewskiego za wysokie osiągnięcia w nauce uzyskane w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023.

Stypendia otrzymali:
1. Jakub Łukasz Fit LO w ZSB w Braniewie.
2. Karol Mamiński Technikum w ZSB w Braniewie.

W nowym roku szkolnym uczniom życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół powodzenia w codziennej pracy.

Galeria