Informacja dotycząca dokumentacji z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie

Dokumentacja (dotycząca nauczania, akta osobowe) z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Wł. Reymonta w Pieniężnie znajduje się …

  1. Dokumenty dotyczące nauczania z lat 1970-2016 w archiwum Kuratorium Oświaty w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1.
    tel. 55-237-40-69

  2. Akta osobowe pracowników j szkoły z lat 1970-2016 w archiwum Starostwa Powiatowego w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2
    tel. 55-644-02-00