Informacja o wyborze podmiotu na realizację w 2016 roku

Informacja o wyborze podmiotu na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Ranking złożonych ofert złożonych do konkursu

Lp. Nr oferty, nazwa organizacji/

Podmiotu

Siedziba Nr KRS

Ilość uzyskanych punktów

1 Oferta nr 2.

Fundacja TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1,

10-544 Olsztyn

nr KRS – 0000403888

81

2 Oferta nr 4.

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

ul. Związku Jaszczurczego 15,

82-300 Elbląg

nr KRS – 0000014250.

71,4

3 Oferta nr 3.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko -Mazurskiego

ul. Marka

Kotańskiego 1,

10-167 Olsztyn

nr KRS – 0000213652

56,4

4 Oferta nr 1.

Elbląskie Centrum Mediacji Aktywizacji

Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg,

nr KRS – 0000201087

Nie spełnia wymogów określonych w pkt. 4.6 karty oceny formalnej

Zarząd Powiatu Braniewskiego powierzył na realizację w 2016 roku zadanie publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, nr KRS – 0000403888.