Logo Starostwa Powiatowego w Braniewie

ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM

26 lutego 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbył się Finał Powiatowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym.

Celem Olimpiady było:
• popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej,
• przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy zagrożeń cywilnych,
• kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
• kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

W Olimpiadzie udział wzięły dwuosobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe Powiatu Braniewskiego. Każdy z uczestników indywidualnie rozwiązywał test i za każdą prawidłową odpowiedź uzyskał 1 punkt. Następnie dwuosobowe drużyny zmagały się z zadaniami teoretyczno – praktycznymi. Suma zdobytych punktów przez drużynę we wszystkich konkurencjach decydowała o klasyfikacji końcowej i zajętych miejscach.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizujących drużyn czuwał Przewodniczący Zespołu Sędziowskiego Jerzy Chełchowski wraz z przedstawicielami z:
– Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie,
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie,
– Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Braniewie,
– 43 Batalionu Obrony Pogranicza w Braniewie,
– Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Po pasjonującej rywalizacji zwycięzcami tegorocznej Olimpiady została drużyna Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie w składzie: Jakub Fit, Piotr Gawdzik;
II miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie w składzie: Wiktor Piróg, Julia Zawadzka; 
III miejsce zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie w składzie: Roman Bagiński, Michał Popiel.

Starosta Braniewski Karol Motyka nagrodził rywalizujące drużyny i podziękował Członkom Komisji za pomoc w realizacji Olimpiady.

Zwycięska drużyna z ZSB w Braniewie będzie reprezentować Powiat Braniewski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 22 marca 2024 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Gratulujemy!

Galeria zdjęć

ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 49 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 48 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 47 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 46 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 45 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 44 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 43 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 42 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 41 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 40 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 39 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 38 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 37 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 36 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 35 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 34 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 33 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 32 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 31 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 30 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 29 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 28 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 27 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 26 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 25 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 24 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 23 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 22 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 21 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 20 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 19 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 18 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 17 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 16 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 15 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 14 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 13 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 12 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 11 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 10 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 9 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 8 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 7 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 6 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 5 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 4 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 3 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 2 ELIMINACJE POWIATOWE WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE POWSZECHNYM 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia