KOMUNIKAT: 1 SIERPNIA 2022 R. O GODZ. 17:00 NASTĄPI URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH

Dla  upamiętnienia  78.  rocznicy  wybuchu  Powstania  Warszawskiego  1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.
Starosta Braniewski informuje, że w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania
Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na terenie powiatu braniewskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena -dźwięk ciągły syreny na okres jednej minuty lub ciągły w okresie trzech minut).