KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAWA JAZDY

KOMUNIKAT

Wydział Komunikacji i Transportu odnosząc się do wiadomości o obowiązku wymiany prawa jazdy

publikowanych w środkach masowego przekazu informuje:

zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

PRAWA JAZDY wydane do 18 stycznia 2013 r. będą podlegać obowiązkowej wymianie w okresie

od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r.

Pierwsze dokumenty będą wymieniane dopiero za 5 lat zatem nie ma podstaw do niepokoju.