KONFERENCJA „POLSKA STREFA INWESTYCJI”

W dniu 20 lipca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyła się konferencja pt. ”Polska Strefa Inwestycji – szansa na rozwój przedsiębiorstw i gmin”.

Przybyłych samorządowców i przedsiębiorców przywitał Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Krzysztof Kowalski, Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Żochowski.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to program wsparcia firm inwestujących w Polsce. Wsparcie to polega na zwolnieniu w podatku dochodowym firm realizujących nowe inwestycje.

W województwie warmińsko-mazurskim wsparcie to może wynosi nawet do 70 procent wartości inwestycji. Obecnie nie ma już ograniczenia terytorialnego, każdy teren może stać się terenem inwestycyjnym, na którym inwestorowi przysługiwać będą ulgi. Zatem inwestycje nie muszą być już lokowane na terenach wskazanych przez strefy ekonomiczne, teraz to samorządy mogą silniej wpływać na to, gdzie inwestycje będą lokowane.

Podczas konferencji przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawili zasady korzystania ze zwolnień podatkowych w ramach PSI oraz możliwość przyciągania nowych inwestycji na teren gmin.