KONGRES SACRIS WE FROMBORKU

W dniu 20 października 2022 r. w Zespole Katedralnym we Fromborku rozpoczął się Kongres Sacris – Dobra Kościoła (Troska i Odpowiedzialność), w których wziął udział Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Podczas kongresu zaprezentowano znaczek pocztowy Poczty Polskiej S.A. pt. „Boże Narodzenie”, na którym przedstawiony jest fragment odrestaurowanego ołtarza z fromborskiej katedry. Była to również okazja do podpisania Karty Kongresu Sacris, na której składający podpis zadeklarowali zaangażowanie we wsparcie w rozwijaniu dóbr kościoła. Jako pierwszy kartę podpisał Metropolita Warmiński ks. abp Józeł Górzyński, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem.

W czasie dwudniowego kongresu przewidziano kilkanaście debat z udziałem 70 ekspertów.

Galeria