KONKURS WARNIJSKI KUNSZTYK

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, którego członkowie chcą także tą drogą promować region i lokalnych przedsiębiorców. A „lokalność” zawsze i wszędzie dobrze się sprzedaje. Potrzebne są tylko pomysły, marketing, oparty na rozpoznawalnej marce oraz otwarci na wyzwania przedsiębiorcy.

Zachęcamy osoby fizyczne lub prawne wytwarzające produkt mający charakter regionalny do udziału w konkursie „WARNIJSKI KUNSZTYK”.

Produkty do konkursu można zgłaszać poprzez:
Wysłanie wniosku na adres e-mail: promocja@powiat-braniewo.pl
Osobiście – Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 311.
Termin nadsyłania/składania zgłoszeń – 31 maja 2023 r.

Spośród zgłoszonych do Starostwa Powiatowego w Braniewie propozycji wybrane zostaną 2, które zostaną następnie ocenione przez jury konkursowe. Jury konkursowe Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii wskaże 30 regionalnych kunsztownych wyrobów, które uzyskają certyfikat uprawniający do posługiwania się znakiem towarowym „Warnijski Kunsztyk”.
Wyróżnione wyroby zostaną zaprezentowane na oficjalnej gali.
Informacja o nich pojawi się na stronach internetowych Szlaku Świętej Warmii, członków stowarzyszenia i partnerów.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.
Pliki do pobrania:
Formularz wniosku WARNIJSKI KUNSZTYK

Regulamin Konkursu