Krajobraz i środowisko

Od wieków Braniewo i okolice znane były ze swoich walorów.

Znajduje się tutaj wiele atrakcji krajoznawczych.

Na terenie powiatu spotkać można okazałe pomniki przyrody oraz szereg obszarów chronionych w tym cztery rezerwaty przyrody.

Są to: rezerwat – „Dolina rzeki Wałszy”, rezerwat – „Ostoja Bobrów” na rzece Pasłęce, rezerwat torfowiskowy „Osiek II” oraz rezerwat „Brzozy niskiej” k/Cielętnika.

Ponadto rzeka Pasłęka sama w sobie jest bardzo urodziwa i jest interesującym i zróżnicowanym pod względem krajoznawczym szlakiem wodnym. Swój bieg bierze w Gryźlinach k/Ostródy, a uchodzi do Zalewu Wiślanego w Nowej Pasłęce. Rzeka zawiera dzikie, przełomowe odcinki – miejscami w ogóle niedostępne. Miejscami przechodzi w odcinki nizinne, gdzie rzeka leniwie płynie między łąkami i torfowiskami oraz przebiega przez piękne, dzikie i urokliwe – chronione przed agresją turystyczną – jeziora.

Poprawiła się zdecydowanie czystość środowiska naturalnego. Sprzyja temu też mniejsze zagrożenie ze strony rolnictwa i przemysłu. Niebawem powinny być otwarte ponownie kąpieliska i plaże nad Zalewem Wiślanym we Fromborku i Nowej Pasłęce.