Krótka charakterystyka Powiatu

Powiat Braniewski położony jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.
Powierzchnia powiatu wynosi 1 205 km². Liczba mieszkańców to ponad 42 tys. osób.

Powiat od północy graniczy z Federacją Rosyjską, od północnego-zachodu jego naturalną granicą jest Zalew Wiślany, od zachodu graniczy z Powiatem Elbląskim, od południa zaś z Powiatem Lidzbarskim, a od wschodu z Powiatem Bartoszyckim.

Na terenie Powiatu znajdują się cztery przejścia graniczne: dwa drogowe (w Grzechotkach i w Gronowie), jedno kolejowe (w Braniewie) oraz jedno morskie (we Fromborku).

W skład powiatu wchodzi 7 gmin: Gmina Braniewo, Gmina Frombork, Gmina Pieniężno, Gmina Płoskinia, Gmina Lelkowo, Gmina Wilczęta oraz Miasto Braniewo.

Powiat Braniewski jest miejscem szczególnym. Nie będzie zawiedziony ten, kto trafi tutaj szukając ciszy i spokoju. Delektując się pięknem przyrody znajdzie to wszystko nad brzegami jezior i Zalewu Wiślanego oraz w leśnych ostępach bezkresnych lasów.

Ogromnym atutem Powiatu są przebiegające przez Ziemię Braniewską szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe. Swoim terytorium obejmuje dużą część Zalewu Wiślanego, który jest największą atrakcją turystyczną Powiatu, a jego wody wyznaczają trasę komunikacyjną do Krynicy Morskiej, Elbląga i do Federacji Rosyjskiej.

Dane Statystyczne Urzędu Statystycznego w Olsztynie

(Arkadiusz Wiśniewski)