MAJÓWKA SENIORÓW NA NUTĘ PATRIOTYCZNĄ

Dziś niewielu ludzi pamięta dawne pieśni ludowe, a także pieśni patriotyczne z różnych dziejów historycznych. Są one częścią naszej kultury, która powoli ulega zapomnieniu. Dzięki przedsięwzięciom organizowanym przez pasjonatów tradycji nie stracimy tak ważnych elementów dziedzictwa narodowego. W dniu 24 maja 2016 roku w Domu Samopomocy Społecznej „Bajka” w Pieniężnie odbyło się cykliczne spotkanie seniorów, zorganizowane przez Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina z siedzibą w Pieniężnie. Wsparcia finansowego przedsięwzięcia udzielił Zarząd Powiatu Braniewskiego w ramach umowy dotacyjnej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Najważniejszą cechą Majówki było przybliżenie naszej historii, naszej przeszłości oraz wzmocnienie poczucia dumy narodowej poprzez muzykę, wspólny śpiew i zabawę, a także integracja środowisk twórczych i włączenie do rozwijania pasji wszystkich uczestników majówki. Organizatorzy zadbali o radosną atmosferę, serdeczność, humor i dobrą zabawę oraz poczęstunek.

Na majówkę przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Braniewski – Pan Artur Mieczaniec, Burmistrz Pieniężna – Pan Kazimierz Kiejdo oraz Członkowie Zarządu Powiatu Braniewskiego – Pan Władysław Hruszka i Pan Mateusz Sobieszczuk. Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia – Pani Dorota Hołownia przedstawiając uczestników majówki. W tegorocznym przeglądzie piosenki udział wzięło siedem zespołów: zespoły z Braniewa: „Tęcza Warmii”, „Ton Lira” „Wrzos”, „Braniewska Nuta”, zespół „Stokrotka” z Pieniężna, z Ornety zespół „Ornecianie” oraz zespół „Promień” z Górowa Iławeckiego.