MODERNIZACJA KATOLICKIEGO OŚRODKA WSPARCIA W BRANIEWIE

W dniu 7 lipca 2022 roku Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Małgorzata Dunajska na zaproszenie siostry Vianneji Jakimczyk Dyrektor Katolickiego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie odwiedzili placówkę. Zgromadzenie Zakonne św. Katarzyny realizuje zadanie zlecone przez Powiat Braniewski, prowadzi 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 12 i 14 wychowanków. Obecnie przeprowadzany jest remont placówki, w celu dostosowania jej do obowiązujących standardów, co w rezultacie przyczyni się do większego bezpieczeństwa przebywających w niej wychowanków i personelu. Zostały wyremontowane pokoje – pomalowano ściany i sufity, kupiono nowe meble do pokoi dla dzieci oraz odnowiono łazienki. Całość prac remontowo – budowlanych zaplanowanych i sukcesywnie wykonywanych w przeciągu ostatniego roku to koszt ponad 500000 zł.

Najważniejszymi prace, które zostały już wykonane:

 • podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • wymiana drzwi przeciwpożarowych -5 sztuk,

 • zamontowano 18 sztuk nowych okien,

 • zamontowano instalację hydrantową,

 • zainstalowano oświetlenie ewakuacyjne,

 • wykonano modernizację instalacji elektrycznej,

 • wykonano otwory i przepusty dla instalacji wentylacyjnej,

 • wymieniono instalację wodną.

  https://youtu.be/Z0ZFxOmj6Zk

 •  

  GALERIA