MY NIE OBIECUJEMY, LECZ SKUTECZNIE DZIAŁAMY

Stan techniczny dróg powiatowych to niezwykle ważny element wpływający na komfort i bezpieczeństwo podróżnych, a w szczególności sprawne i szybkie przemieszczanie się pojazdów służb ratowniczych i mundurowych.

Rada i Zarząd Powiatu Braniewskiego prowadzą działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Braniewskiego. Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk przeanalizowali stan i postęp prowadzonych prac na różnych odcinkach dróg powiatowych.

– Powiat Braniewski przy udziale środków własnych i wsparciu finansowym z budżetu państwa sukcesywnie prowadzi prace remontowe na naszych drogach. My nie obiecujemy, lecz skutecznie działamy  – mówi Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski.

W ostatnim czasie została wyremontowana droga powiatowa Nr 1393N na odcinku od drogi S22 do miejscowości Żelazna Góra oraz przeprowadzono remont drogi powiatowej Nr 1330N na odcinku Dąbrowa – Chruściel.
Na remontowanych odcinkach dróg były prowadzone prace, które obejmowały m.in.: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowych, wzmocnienie poboczy i rowów, budowę chodników i wykonanie oznakowań.

Galeria