NADLEŚNICTWA DOFINANSUJĄ REMONTY DRÓG

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, podpisali umowy z Nadleśnictwem Zaporowo i Nadleśnictwem Górowo Iławeckie. W spotkaniu wziął również udział Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Bogdan Jarmoła.

Dzięki podpisanej umowie Lasy Państwowe dofinansują remonty dróg: 1328N odc. Krzewno – Krasnolipie, 1395N odc. Lutkowo – Jachowo, 1324N odc. DW510 – Jarzeń.

– Realizacja wspólnego przedsięwzięcia ma na celu osiągnięcie parametrów technicznych drogi, które umożliwią przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Dofinansowania udzieliło również Nadleśnictwo Orneta w wysokości 75 tys. zł na remont drogi powiatowej Nr 1352N odc. Kowale-Glądy.

Podpisane umowy są kontynuacją podjętej wcześniej współpracy z Nadleśnictwami z naszego regionu.

Galeria zdjęć