NAPRAWY I REMONTY USZKODZONYCH CHODNIKÓW W BRANIEWIE

Trwają prace związane z naprawami uszkodzonych chodników w mieście Braniewie. Trwające prace będą wykonywane w ciągach ulic: Staszica, Plac Strażacki i Plac Wolności.

Większe naprawy wykonywane będą w ciągu ul. Armii Krajowej oraz ul. Malinowej – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Prace remontowe wykonuje jednostka powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, a finansowe koszty remontów i napraw pokryje Powiat Braniewski.