NASADZENIA DRZEW W PASIE DROGOWYM

Zarząd Powiatu Braniewskiego przeznaczył środki finansowe na zakup drzew do nasadzeń przy drogach powiatowych wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego. Łączna wartość zadania to ponad 175 tys. zł.

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za każde ścięte jedno drzewo zarządca drogi ma obowiązek nasadzić trzy nowe drzewa w pasie drogowym – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Zarząd dróg Powiatowych w Braniewie jako wykonujący czynności zarządcy wznawia i określa również granice pasa drogowego, jest to wymóg konieczny przy ubieganiu się o dofinansowaniu inwestycji drogowych.

Galeria zdjęć