NAWAŁNICA W OKOLICACH LUBIANKI

Burze i nawałnice często wyrządzają wiele szkód, tak było i tym razem na terenie Powiatu Braniewskiego. Według uzyskanych informacji z Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie oraz przeprowadzonych oględzin bilans nawałnicy z 23 na 24 sierpnia to ponad 58 złamanych i wywróconych drzew oraz licznie ułamane konary i gałęzie. Zniszczenia wystąpiły lokalnie na odcinku drogi powiatowej Glądy – Lubianka – Wopy.

Obecnie trwają prace na ww odcinku polegające na uzupełnianiu wyrw przy poboczu drogi, naprawie poboczy jezdni i sprzątaniu gałęzi mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Szybka i skuteczna naprawa zniszczonego odcinka drogi jest konieczna dla zapewnienia właściwego i bezpiecznego przemieszczania się wszystkim korzystającym osobom.

Galeria zdjęć