NOWA KOPARKO-ŁADOWARKA W ZDP

Jednostka organizacyjna powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wzbogacił się o nowy sprzęt, który udało się kupić dzięki „Rządowemu Funduszowi Polski Ład”. Nowa koparko-ładowarka będzie wykorzystywana przy remontach dróg o nawierzchniach gruntowych, oraz do renowacji rowów przydrożnych, poboczy dróg i naprawy przepustów w ciągach głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego.

Dyrektor ZDP Wojciech Skiba zaprezentował nowy nabytek dla Starosty Braniewskiego Karola Motyki i Wicestarosty Mirosława Kudlińskiego.

Jest to pierwszy etap realizacji inwestycji, który objął dostawę koparko-ładowarki. Druga część inwestycji obejmuje dostawę samochodu ciężarowego (wywrotki), na który wyłoniono już wykonawcę i podpisano umowę na dostawę.

Całkowity koszt zakupu nowego sprzętu to 1.322.114,70 zł. Kwota dofinansowania w ramach promesy inwestycyjnej wynosi 1.176.000,00 zł. Wkład własny Powiatu to 146.114,70 zł.