NOWE WŁADZE ZWIĄZKU W BRANIEWIE

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie.

W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski, który podziękował zebranym, a szczególnie Zarządowi Związku za współpracę z Powiatem Braniewskim. Nowo wybranym władzom życzył dalszych, intensywnych działań w propagowaniu wartości dziedzictwa kulturowego.

– Prowadzicie Państwo działalność w sposób, z którego możecie być dumni, wnosicie wiele pozytywnych wartości w życie społeczne naszego powiatu – mówił Wicestarosta.

W trakcie zebrania m.in.: podsumowano dotychczasową działalność i dokonano wyboru władz. Funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie objęła Pani Grażyna Bielewicz.

Gratulujemy!

Galeria