Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Braniewie jest Mirosław Wolak
 
Można się z nim kontaktować:
– pocztą elektroniczną na adres: iod@powiat-braniewo.pl 
– poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu
– listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo