ODZNAKA DLA DIAGNOSTY

Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego właściciel – diagnosta braniewskiej stacji diagnostycznej Pan Józef Kołtun odebrał odznakę honorową przyznaną przez Ministra Rozwoju i Techniki. Wniosek o przyznanie odznaki honorowej „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”złożył Starosta Braniewski w uznaniu zasług i pracy na rzecz gospodarki narodowej i zwiększanie dobrobytu państwa.

Uroczystego wręczenia odznaki dokonali: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński i Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Piotr Gajowniczek.

Pan Józef Kołtun obchodził 50 – lecie pracy na stanowisku diagnosty pierwszej w Powiecie Braniewskim, będącej pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, Stacji Kontroli Pojazdów. Przez 50 lat Pan Józef swoją pracą kreował dobry wizerunek diagnosty, służył pomocą, radą i wiedzą zdobytą na licznych szkoleniach wszystkim posiadaczom pojazdów z regionu.

Galeria zdjęć