Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 177 o pow. 0,4524 ha.

Załączniki:

Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 28/2023 z 08 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 177.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krasnolipie, gm. Braniewo, dz. Nr 177.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości.