Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rogity w gminie Braniewo

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rogity w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 217 o pow. 0,9900 ha.

Załączniki:

Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 27/2023 z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 217.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Rogity gm. Braniewo, działka nr 217.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości.