Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sześciu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego, położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sześciu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, obręb 4, m. Fromborka wraz z udziałami w drogach wewnętrznych dz. nr 196/22 i 196/3.

Załączniki:

Uchwała nr 560/2022 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10.08.2022r., w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sześciu nieruchomości niezabudowanych

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sześciu nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż sześciu nieruchomości położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej