Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 177 o pow. 0,4524 ha.

 

Załączniki:

Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 43/2023 z 01 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 177,

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie, gmina Braniewo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości