Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obręb 4, m. Fromborka wraz z udziałami w drogach wewnętrznych dz. nr 196/22 i 196/3.

Załączniki:

Uchwała nr 651/2023 Zarząd Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lutego 2023.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż trzech nieruchomości położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej.