Ogłoszenie III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Ogłoszenie III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej jako działka nr 137/27, obręb 3, miasta Pieniężna.

Załączniki:

Uchwała Nr 528/2022 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 maja 2022 w sprawie ogłoszenia III przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11 

Regulamin III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Formularz ofertowy do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11