Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w załączeniu publikuje ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego, położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obr. 4 miasta Fromborka wraz z udziałem w drogach wewnętrznych dz. nr 196/22 i 196/3.

Załączniki:

Uchwała nr 678/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2023r.

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości.