Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w załączeniu publikuje ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obr. 4 m. Fromborka wraz z udziałem w drogach wewnętrznych dz. nr 196/22 i 196/3.

Załączniki:

Uchwała nr 709/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 3 sierpnia 2023

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości