Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania w 2021 roku organizacji pozarządowych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2021 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania w 2021 roku organizacji pozarządowych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr 369/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2021 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego