OGŁOSZENIE O POSTAWIENIU STOWARZYSZENIA W STAN LIKWIDACJI

OGŁOSZENIE O POSTAWIENIU STOWARZYSZENIA W STAN LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PIENIĘŻNIE

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Pani Wanda Kuca. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich uwag i roszczeń w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Pani Wanda Kuca, ul. Kościuszki 21, 14-520 Pieniężno.