OGŁOSZENIE O POSTAWIENIU W STAN LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 

OGŁOSZENIE O POSTAWIENIU

W STAN LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o postawieniu w stan likwidacji stowarzyszenia zwykłego Wichrowy Zakątek w Likwidacji z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 50, 14-500 Braniewo. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Pani Iwona Sapińska. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich uwag i roszczeń w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Iwona Sapińska, ul. Wiejska 50, 14-500 Braniewo.