Ogłoszenie Zarządu Powiatu Braniewskiego o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej jako działka nr 137/27, obręb 3, miasto Pieniężno.

Załączniki:

Uchwała nr 643/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 Ogłoszenie rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

 Formularz zgłoszenia do udziału w rokowaniach

 Klauzula informacyjna RODO