OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRAŃCE EUROPY IV”

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Spichlerzu Mariackim w Braniewie   historycy, samorządowcy i mieszkańcy Braniewa uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Popularno – Naukowej „Krańce Europy IV”.

Na jej zakończenie odsłonięto tablicę upamiętniającą Konrada Zuse – pioniera informatyki, który mieszkał w Braniewie.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka, jej hasłem przewodnim była „Braniewska oświata, kultura i nauka na przestrzeni wieków”. Wykładowcami zaś pracownicy Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, a zarazem pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczącym Rady Programowej Konferencji był znakomity znawca historii Warmii Pan prof. dr hab. Stanisław Achremczyk.

To bardzo potrzebna inicjatywa, zwłaszcza, że jest coraz więcej ludzi interesujących się historią Braniewa i Powiatu Braniewskiego — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Jest to jeden z elementów budowania tożsamości mieszkańców tych terenów. I jednocześnie poznanie dorobku ludzi, którzy niegdyś tutaj mieszkali, pracowali, tworzyli, zapisali się na kartach historii w wielu dziedzinach. To także ważny element wrośnięcia w tę małą ojczyznę.

Jednym z punktów konferencji było odsłonięcie pamiątkowej tablicy (na murach Collegium Hosianum), poświęconej niemieckiemu inżynierowi Konradowi Zuse, który część swojego życia spędził w Braniewie. Po odczytaniu przez Panią Joannę Sokół Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych listu od wnuka Konrada Zuse ceremonii odsłonięcia tablicy dokonali Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz wiceprezes TMB Pani Dorota Olbryś.

Organizatorami konferencji było Towarzystwo Miłośników Braniewa oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Konferencja odbyła się w ramach umowy zawartej z Powiatem Braniewskim o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem „Historyczne i kulturowe oblicza Ziemi Braniewskiej”, a także przy udziale Urzędu Miasta w Braniewie. Ponadto Starostwo Powiatowe w Braniewie udzieliło wsparcia organizacyjnego.


Konrad Zuse

Był niemieckim inżynierem, konstruktorem, pionierem informatyki. Zbudował pierwszy komputer działający w systemie binarnym. Urodził się 22 czerwca 1910 r. w Berlinie. Od drugiego roku życia mieszkał w Braniewie, „sennym miasteczku Prus Wschodnich” — jak wspominał po wielu latach. Jego ojciec był urzędnikiem pocztowym, mieszkali w budynku poczty, naprzeciwko starego ratusza. W 1919 roku mały Konrad poszedł do Liceum Hosianum — dwa lata wcześniej, niż inni jego koledzy. W sumie w Braniewie spędził 12 lat swojego życia. Zmarł 18 grudnia 1995 r. w Hunfeld w Niemczech.