OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ

Wskutek rosnących wymagań stawianych przez dzisiejszą rzeczywistość, niezwykle akcentowanym zadaniem ze względu na postępującą degradację środowiska naturalnego jest ochrona środowiska przyrodniczego i ekologia, w tym kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zarząd Powiatu Braniewskiego zawarł z Ligą Obrony Kraju z/s w Warszawie umowę o realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, pod nazwą: Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej, tytuł zadania: Powiatowy Konkurs wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego „Okaż kulturę i chroń naturę”. W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali: Artur Mieczaniec – Wicestarosta i Mirosław Kudliński – Etatowy Członek Zarządu, Ligę Obrony Kraju reprezentował Tadeusz Kłębucki – Prezes Zarządu Powiatowego LOK z siedzibą w Pieniężnie.