OTWARCIE ODDZIAŁU GRANICZNEGO I ODDZIAŁU POWIATU BRANIEWSKIEGO WIORIN

31 stycznia 2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zyskał dwie nowe siedziby Oddziału Granicznego i Oddziału powiatu braniewskiego w Braniewie. W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Paweł Kozioł,Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczął Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Bartłomiej Wasilewski, który po wspólnym przecięciu wstęgi przybliżył zebranym najważniejsze zadania PIORiN, a następnie oprowadził gości po obiekcie oraz nowo powstałych pomieszczeniach. Oprócz pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego, w nowym miejscu zostało utworzone również laboratorium, które będzie służyło do wstępnej obróbki prób.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizuje zadania mające na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony agrofagów roślin, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin, obrotu nawozami i produktami nawozowymi oraz sprawuje nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

W naszym województwie, w strukturze WIORiN w Olsztynie, oprócz Wojewódzkiego Inspektoratu w Olsztynie, znajduje się 15 oddziałów terenowych oraz 3 oddziały graniczne – na przejściu drogowym w Bezledach, przejściu kolejowym w Braniewie i przejściu morskim w Elblągu.