Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie, Mistrzostwa Polski Nauczycieli.

Jednym ze sposobów wzmacnianie tożsamości społecznej „Małej Ojczyzny” oraz zacieśniania więzi społecznych są działania podejmowane przez Powiat Braniewski na rzecz kultury fizycznej. Wydarzenia sportowe oferują mieszkańcom aktywne i ciekawe spędzanie wolnego czasu. Przyczyniają się także do promocji i budowania wizerunku powiatu na zewnątrz, jego walorów, potencjału społecznego i dorobku gospodarczego. Niejednokrotnie stanowią atrakcję turystyczną. Z myślą o rozwoju lokalnym Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 29 maja 2017 roku podpisał kolejną umowę z organizacją pozarządową o realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, pod tytułem: Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie, Mistrzostwa Polski Nauczycieli. W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta. Stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR-2006 z siedzibą w Braniewie reprezentowali: Dariusz Frąckiewicz – Prezes Stowarzyszenia i Andrzej Drozdowski – Członek Zarządu.