PIERWSZA STRZELNICA WIRTUALNA W POWIECIE BRANIEWSKIM

W dniu 1 marca 2023 r. w Zespole Szkól Budowlanych w Braniewie otworzono pierwszą strzelnicę wirtualną w Powiecie Braniewskim. Uroczystości rozpoczęły się uroczystym apelem z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na którym uczniowie zaprezentowali filmy pokazujące walkę żołnierzy antykomunistycznego podziemia w obronie Niepodległej Ojczyzny.

W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Wicestarosta Krzysztof Kowalski, Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Małgorzata Wojtas, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych z terenu Powiatu Braniewskiego oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Podczas apelu Wiceminister i dowódca 9 Brygady wręczyli kadetom klas mundurowych awanse i pogratulowali wysokich wyników w nauce.

Program „Strzelnica w powiecie” ma na celu umożliwienie prowadzania szkoleń strzeleckich w szczególności wśród młodzieży, a także członków organizacji proobronnych. Wirtualna strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Uczestnicy szkoleń mają możliwość doskonalenia umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, rozpoznawać i identyfikować cele.

Na zakończenie uroczystości została odsłonięta tablica Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która została partnerem Liceum i Technikum im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w ZSB.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 130 tys zł i została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego ze środków Ministra Obrony Narodowej.

GALERIA