PIERWSZE POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

20 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego w której uczestniczyli również Radni Powiatu Braniewskiego .

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk i Starosta Braniewski Karol Motyka przywitali wszystkich zebranych i podkreślili rangę wyjątkowego wydarzenia jakim stało się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady.

– Cieszę się, że zgodziliście się kandydować na radnych, że w swoim życiu chcecie coś więcej robić. To jest ważne by umieć dzielić swoje życie na pasje i na część społeczną i wnosić więcej w życie mieszkańców i miejscowości, na których terenie się mieszka. Życzę owocnych obrad – mówił Starosta Braniewski Karol Motyka.

Na posiedzeniu w wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań wybrano władze Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego.
Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Rady Powiatu Braniewskiego został wybrany Wojciech Wasilewski.
Wiceprzewodniczącym został Maciej Molestak, a Sekretarzem Aleksandra Drozd.

Na funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Rady Powiatu Braniewskiego wybrano Wicestarostę Braniewskiego Krzysztofa Kowalskiego.

Skład Młodzieżowej Rady Rady Powiatu Braniewskiego.
1. Drozd Aleksandra
2. Emilianowicz Michał
3. Fit Jakub
4. Gawdzik Piotr
5. Koczan Maksymilian
6. Molestak Maciej
7. Niewiadomski Jakub
8. Piętak Kacper
9. Popek Aleksandra
10. Rybczyńska Oliwia
11. Strzelecka -Denoon Otylia
12. Wasilewski Wojciech
13. Więckowska Weronika

Kadencja nowo wybranej Rady będzie trwała dwa lata.

Galeria zdjęć