PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

Zadania dotyczą upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Braniewskim, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Umowy podpisano z dwoma organizacjami: Ligą Obrony Kraju, reprezentowaną przez Tadeusza Kłębuckiego i Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Drabina”, które reprezentowały Danuta Gergelewicz i Ewa Rosa-Gil. W imieniu Zarządu umowy podpisali wicestarosta Artur Mieczaniec i etatowy członek Zarządu Mirosław Kudliński.

Dzięki podpisanym umowom i przekazanemu dofinansowaniu w Powiecie Braniewskim zorganizowane zostaną ciekawe imprezy, przeznaczone dla licznej grupy mieszkańców — mówi wicestarosta Artur Mieczaniec. — Ważny jest również fakt, że są to przedsięwzięcia realizowane w powiecie od lat i tym samym możemy przyczynić się do ich kontynuowania.

Mowa o imprezach organizowanych przez LOK: Powiatowym Pokoleniowym Dwuboju Sportowo-Rekreacyjnym o puchar Starosty Braniewskiego (dofinansowanym kwotą 2310 złotych), Powiatowym konkursie wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego „Ochrona środowiska każdemu sercu bliska” (dofinansowanym kwotą 2020 złotych) oraz przez „Drabinę”: IV Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o puchar Starosty Braniewskiego (dofinansowanym w wysokości 1920 złotych) i Powiatowym Festiwalu Kultury Piosenki Przedszkolnej i Szkolnej (dofinansowanym w wysokości 2750 złotych).